Praktijk-info
Openingstijden
Telefonische bereikbaarheid
Spreekuren
Uitslag onderzoeken
Herhalingsrecepten
eConsult
Medisch werk van de assistenten
Wrattenspreekuur
Medische verklaring
Reizigersadvisering
Wilsverklaring
Wijzigingen
EHBO
Waarneming
Huisartsenpost Arnhem
Kwaliteitsbeleid
Klachtenregeling

Openingstijden

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 
Bel voor het maken van een afspraak op werkdagen tussen 08:00 en 10:30 uur:

     026 - 495 26 00

Doorkiesnummers:
Kies 1: voor spoedgevallen.
Kies 2: voor de assistente.
Kies 3: voor herhalingsrecepten.
Avond-, nacht- en weekenddienst
           0900-1598
 
Alleen buiten de openingsuren van de praktijk.
Wilt u wijzigingen in uw e-mailadres, (mobiele) tel.nummer,
adres, zorgverzekering etc. doorgeven aan de praktijk?
Regelmatig kunnen wij patiënten niet goed bereiken. Dank!