Het team
Huisartsen
Dokter Bekkering
Dokter Sloetjes
Dokter Krijger
Huisarts in opleiding
Dokter de Bree
Asssistenten
Stella Bekkering
Miranda van Zwam
Sandy Meurs
Nolleke Westerdijk
Anja Willems
Praktijkondersteuners
Marianka Lammertse
Dionne Kuiters

Assistenten

Het vak van doktersassistente is in de loop der tijd enorm geëvolueerd. Vroeger hielp de doktersassistente af en toe met ingreepjes, nam de telefoon op als die ging, gaf na het consult bij de dokter de medicijnen aan de patiënt mee (veel huisartsen hadden toen nog een apotheek aan huis), maakte de praktijk schoon en was verder een groot deel van haar tijd kwijt met het handmatig bijhouden van de rekeningen voor de patiënten. Toen wij in 1992 in de praktijk kwamen deed de eerste computer zijn intrede. Die werd toen alleen gebruikt voor het sneller kunnen verwerken van de rekeningen. Voor de rest liepen we er met een grote boog omheen.

Hoe anders gaat het er nu aan toe: de doktersassistente is de spil en het visitekaartje van de praktijk. Zonder onze assistentes, met wie wij allemaal even blij zijn, zou de praktijk niet kunnen draaien!
       
Stella Bekkering   Miranda van Zwam   Sandy Meurs   Nolleke Westerdijk   Anja Willems