Het team
Huisartsen
Dokter Bekkering
Dokter Sloetjes
Dokter Krijger
Huisarts in opleiding
Dokter de Bree
Asssistenten
Stella Bekkering
Miranda van Zwam
Sandy Meurs
Nolleke Westerdijk
Anja Willems
Praktijkondersteuners
Marianka Lammertse
Dionne Kuiters

Huisartsen

Het huisartsenvak is een prachtig en veelzijdig vak. In dit “snelle en digitale” tijdperk proberen wij er – dicht bij u en in overleg met u – voor te zorgen dat we met persoonlijke zorg “op maat” zo goed mogelijk tegemoet komen aan uw vraag of uw medische klacht. Samen proberen we uw probleem op te lossen of verwijzen wij u door naar een instantie die daar het best geschikt voor is.
   
Arre Bekkering   Karin Sloetjes   Ingeborg Krijger