Inschrijven
Verklaring van inschrijving
Opvragen medisch dossier
Behandelafspraak

Inschrijven in onze praktijk

Indien u zich wilt inschrijven als vaste patiënt in onze praktijk geldt de volgende procedure.
Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 is het gebruikelijk om de inschrijving bij een huisarts schriftelijk vast te leggen. Het is namelijk zo dat zorgverzekeraars declaraties en betalingen voor patiënten die op onze naam staan ingeschreven zoveel mogelijk rechtstreeks en elektronisch afhandelen. Voorwaarde is dat wij aan de verzekeraar kunnen bewijzen dat u als patiënt in onze praktijk staat ingeschreven. Bovendien moeten al uw persoons- en verzekeringsgegevens correct door ons worden bijgehouden.

 

Verklaring van inschrijving

U treft hieronder een ‘Verklaring van inschrijving bij huisarts’ aan. Wij verzoeken u om deze verklaring nauwkeurig in te vullen en op de praktijk af te geven. Indien u zich met meer personen wilt inschrijven vragen wij u om per persoon een inschrijfformulier in te vullen. Wijzigingen in deze gegevens verzoeken wij u direct aan de assistente door te geven.
 

Opvragen medisch dossier

Tevens verzoeken wij u om het formulier 'Opvragen medisch dossier' te downloaden, in te vullen en samen met uw inschrijfformulier op de praktijk af te geven. Wij sturen dit formulier vervolgens naar uw huidige huisarts om uw medisch dossier op te vragen. Dit formulier bevat alle gegevens die nodig zijn om uw medisch dossier naar onze praktijk op te kunnen sturen. Wilt u aan uw huidige huisarts laten weten dat u zich bij onze praktijk heeft aangemeld.
 

Geneeskundige behandelafspraak

U treft ook een 'Geneeskundige behandelafspraak' aan. Dit klinkt wat gewichtig en zakelijk, maar de reden dat wij dat hebben opgesteld is de volgende: in het verleden was de relatie tussen arts en patiënten voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. Wanneer de patiënt zorg nodig had, bood de dokter die zo goed mogelijk. De patiënt – of diens ziekenfonds – betaalde de dokter daar vervolgens voor.
In het huidige zorgstelsel hebben de zorgverzekeraars een dikke vinger in de pap gekregen. Als ‘regisseurs van de zorg’ oefenen zij meer en meer invloed uit op de inhoud van ons vak. Het is daarom – bij wijze van tegenwicht – belangrijk om onze arts-patiënt relatie te formaliseren door deze op schrift vast te leggen.
Wilt u de ‘Geneeskundige behandelafspraak’ doorlezen en bewaren voor uw eigen administratie? Uw handtekening op de ‘Verklaring van inschrijving bij huisarts’ geeft aan dat u van de inhoud kennis heeft genomen en er mee akkoord gaat.

 

Kennismakingsafspraak

Tot slot is het plezierig als u een kennismakingsafspraak met een van de dokters maakt. Het is zowel voor u als voor de dokters prettig om een gezicht bij een naam te kennen.