Praktijk-info
Algemeen
Spreekuren
eConsult
Huisartsenpost Arnhem
Huisregels
Wijzigingen
Medische verklaring
Wilsverklaring
Privacy
Kwaliteitsbeleid
Klachtenregeling
PatiŽnten enquÍte

Kwaliteitsbeleid - praktijkaccreditatie

Verbetering van de kwaliteit van zorg is een aandachtspunt in veel huisartspraktijken. Sinds enkele jaren bestaat er een keurmerk voor huisartspraktijken. Om dat keurmerk te verkrijgen is het mogelijk om als praktijk een zogenaamd accreditatietraject in te gaan. Het Nederlands Huisarts Genootschap heeft een groot aantal eisen opgesteld waaraan de praktijk moet voldoen voordat het accreditatiecertificaat wordt toegekend. De accreditatie is geen eenmalig project; er wordt gestreefd naar blijvende en voortdurende verbetering. Dat wil zeggen dat de praktijk elke paar jaar opnieuw onder de loep genomen wordt.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we op 9 november 2011 "geslaagd" zijn voor het eerste deel van de accreditatie. Sindsdien worden wij jaarlijks bezocht om te beoordelen of we onze zaakjes nog steeds op orde hebben en of we ons blijven inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit in de praktijk. In januari 2018 hebben we weer een jaarlijkse audit gehad en de verbeteringen die we vorig jaar aangekondigd hadden, zijn naar behoren uitgevoerd.

Hoewel de accreditatie een nuttig kwaliteitsinstrument is, kost het accreditatieproces ons ieder jaar enorm veel tijd. Daarom zijn wij blij dat de regels zijn aangepast zodat onze praktijk vanaf 2019 niet meer elk jaar, maar elke drie jaar aan een audit zal worden onderworpen.


 
Bel voor het maken van een afspraak op werkdagen tussen 08:00 en 10:30 uur:

     026 - 495 26 00

Doorkiesnummers:
Kies 1: voor spoedgevallen.
Kies 2: voor de assistente.
Kies 3: voor herhalingsrecepten.
Avond-, nacht- en weekenddienst
           0900-1598
 
Alleen buiten de openingsuren van de praktijk.
Wilt u wijzigingen in uw e-mailadres, (mobiele) tel.nummer,
adres, zorgverzekering etc. doorgeven aan de praktijk?
Regelmatig kunnen wij patiënten niet goed bereiken. Dank!