Praktijk-info
Algemeen
Spreekuren
eConsult
Huisartsenpost Arnhem
Waarneming
Wijzigingen
Medische verklaring
Wilsverklaring
Privacy
Kwaliteitsbeleid
Klachtenregeling
PatiŽnten enquÍte

Wilsverklaring en behandelverbod

Er zijn onderwerpen waar je maar liever niet te vaak over na wilt denken: de dood is zo’n onderwerp. Toch krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken. Daarom is het verstandig om een keer stil te staan bij wat u wilt – maar vooral bij wat u niet wilt – dat er gebeurt in het geval u ziek wordt, of dement, of wanneer u een ongeluk krijgt en uw wensen op dat moment niet meer kenbaar kunt maken. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.thuisarts.nl onder het kopje “levenseinde”.
Er bestaan voorbeelden van wilsverklaringen waarin u belangrijke zaken kunt vastleggen. Bespreek een en ander met uw naasten en zet uw grenzen en wensen bij voorkeur op papier.
Dokter Bekkering en dokter Sloetjes hebben regelmatig gesprekken met patiënten over dit onderwerp. Van patiënten die daar prijs op stellen bewaren wij een afschrift van hun wilsverklaring.  Jaarlijks informeren wij of de verklaring nog steeds overeenstemt met de wensen en zo nodig passen we deze aan. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat een wilsverklaring een document is dat in waarde toeneemt wanneer het regelmatig wordt bevestigd en geactualiseerd.

Een behandelverbod geeft u de mogelijkheid om levensrekkende behandelingen te weigeren. U kunt bijvoorbeeld aangeven of en hoe lang u behandeld wilt worden als u in coma raakt of onder welke omstandigheden u alleen nog behandeling wilt die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden.
 
Bel voor het maken van een afspraak op werkdagen tussen 08:00 en 10:30 uur:

     026 - 495 26 00

Doorkiesnummers:
Kies 1: voor spoedgevallen.
Kies 2: voor de assistente.
Kies 3: voor herhalingsrecepten.
Avond-, nacht- en weekenddienst
           0900-1598
 
Alleen buiten de openingsuren van de praktijk.
Wilt u wijzigingen in uw e-mailadres, (mobiele) tel.nummer,
adres, zorgverzekering etc. doorgeven aan de praktijk?
Regelmatig kunnen wij patiënten niet goed bereiken. Dank!